Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Petycje

Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana) Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia Dane dotyczące przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1
18-11-2022
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Przygotowanie spisu usług, jakie jednostka świadczy (może świadczyć) dla kobiet w ciąży.
18-02-2023
Sprawę przekazano do Wojewody Podkarpackiego pismem: DKP.05.051.1.2023
Copyright 2019 © Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Accessibility
Click to listen highlighted text!