Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Praktyki studenckie i zawodowe

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu informuje, że w szpitalu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich/zawodowych przez studentów i uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz wykonujących zawód medyczny, a także innych zawodów niż zawody medyczne pod warunkiem posiadania przez szpital odpowiedniego zaplecza organizacyjno-kadrowego.Osoby/Uczelnie zainteresowane odbyciem stażu, praktyk studenckich i praktyk zawodowych w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu prosimy o:

  • zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem Praktyk Studenckich i Zawodowych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
  • złożenie podania na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu w terminie do 15 czerwca ( dotyczy praktyk indywidualnych/decyduje kolejność zgłoszeń)

Podania należy składać w sekretariacie Szpitala lub przesłać na adres:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl

Praktyki dla studentów na wszystkich kierunkach (lekarski, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, itp.)

Przełożona Pielęgniarek tel. 16 677 54 50

 

Copyright 2019 © Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Accessibility
Click to listen highlighted text!