Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Prawa i obowiązki Pacjenta

Prawa pacjentów

 • Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Masz prawo do poszanowania godności i intymności.
 • Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat.
 • Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 • Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 • Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego.
 • Masz prawo do opieki duszpasterskiej.
 • Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 • Masz prawo do dochodzenia swoich praw.
 • Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.
 • Masz prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Obowiązki

 • Po przyjęciu do Oddziału – jesteś jako Pacjent zobowiązany do wykonywania zaleceń wydanych przez lekarza prowadzącego Twoje leczenie.
 • Podczas pobytu w Oddziale – jesteś zobowiązany do przestrzegania tutejszych przepisów.
 • W przypadku konieczności opuszczenia Oddziału, każdorazowo poinformuj personel medyczny o tym fakcie.
 • Ze względów sanitarno-epidemiologicznych jako Pacjent nie możesz opuszczać budynku szpitalnego.
 • Jesteś zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej na terenie Szpitala, która obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00.
 • Nie możesz swoim zachowaniem naruszać spokoju i praw innych Pacjentów.
 • Jesteś zobowiązany dbać o mienie szpitalne i zachowywać czystość.
 • Na terenie Szpitala nie możesz palić tytoniu, e-papierosów, spożywać alkoholu i tym podobnych substancji.

Przydatne linki:

Copyright 2019 © Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Accessibility
Click to listen highlighted text!